New video: Flesh Rodeo – The Cold Recesses

„Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui senilă.
Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea ipocrită a celor smeriţi
Va lovi pământul sub forma robelor sfinte și epoleților colorați de mâna umană a Domnului.
Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni,
Iar orbii să caute judecată prin orbul lor orgoliu.
La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei și la nimic nu folosește bogatul în ziua smereniei,
Izbăvit de moarte sub protecția valutei.
Dreptatea redefinită netezeşte calea celui fără prihană,
Iar cel fără de lege va cădea prin fărădelegea fărădelegii lui și a protejaților săi.
Dreptatea izbăveşte pe cei nedrepţi, iar cei vicleni vor fi ghidați prin pofta lor nesatisfăcută.
La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea omului drept.
Dreptul scapă din strâmtorare, şi cel fără de lege îi ia locul și îi mănâncă viața,
Iar când cel fără de lege face legea, norocul să îți fie infectat.
Făptuitorul de rele prăbuşeşte cu gura pe aproapele lui, iar prin ştiinţa celor superiori lui va fi mântuit.
De propăşirea celor drepţi, ignoranta cetate se bucură, iar când pier cei fără de lege ea amuțește de veselie.
Prin binecuvântarea oamenilor drepţi cetatea merge înainte,
Iar prin gura spurcată a celor nelegiuiţi ajunge o ruină poleită în aur și sclavie.
Cel priceput urgiseşte și îl ruginește pe aproapele lui,
iar omul cu bună-chibzuială tace, căci știe că viața nu va fi mai blândă de atât.
Căci știe că puterea cuvântului uman nu va mișca munții.
Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină,
Unde lipseşte cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă în mulţimea sfetnicilor și a falșilor profeți.
Cel ce se pune lacăt pe libertatea unui străin își va alimenta himera granițelor.
Cel ce nu se pune chezaş stă la adăpost, izolat în zidurile propriei minți.
Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine.
Nu leneşii ci silitorii agonisesc anii grei ai vieții.
Omul milostiv îşi face bine sufletului său, ascuns într-o cămară ferită de soare,
Pe când cel fără milă îi chinuieşte pe alții în drumul său spre fără prihană.
Cel nelegiuit capătă un câştig înşelător,
Iar cel ce seamănă dreptatea,
O răsplată adevărată,
Cinstită și săracă,
Înecată în speranța meritocrației.
Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar cel ce fuge după rău, îl va conduce pe cel ce umblă după dreptate.
Pe cei cu inima vicleană îi scuză Domnul; plăcerea Lui este spre cei orbi, fără prihană.
Încetul cu încetul păcătosul va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepţi va fi izolat.
Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte,
Iar hienele ce latră sunt domnitorii acestei lumi.
Dorinţa celor drepţi este naivă; nădejdea celor fără de lege este mânia lui,
Iar mânia celor luminați este un dar.
Unul dă mereu şi se usucă precum un râu sub bătaia soarelui deșertic, altul se zgârceşte afară din cale şi mărit va fi.
Grâul va fi otrăvit sub ochii limpezi ai primilor visători sub cerul liber.
Cel ce binecuvintează va fi blestemat, iar cel ce blesteamă va fi îndestulat.
Rodul dreptăţii este un pom al vieţii, iar silnicia nimiceşte viaţa
Dacă cel drept este răsplătit pe pământ… și nu va fi.”

Flesh Rodeo lansează noul album Things Will Never Get Better pe 21 martie în Club Control.


There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.